Renovatie

Renovatie beleeft sterke opmars

DUURZAAM OMGAAN MET BESCHIKBARE RUIMTE

De sterke opmars van renovatie is geen toeval.
Door de schaarste van de bouwgrond en de stijgende prijzen, worden we gedwongen om inventief en duurzaam om te gaan met de reeds beschikbare ruimte. Bovendien betekent de uitstraling van een mooi gerenoveerd gebouw een belangrijke meerwaarde.

Renoveren is echter geen evidentie. Er reizen soms meer vragen dan bij een nieuwbouwproject. Het is van belang is dat U zich als ondernemer niet verliest in oeverloze details en dat U zich kan blijven concentreren op wat echt telt : het product van uw onderneming.

Hier kunnen wij voor een belangrijk deel uw zorgen overnemen. Wij hebben de know-how en infrastructuur om de bestaande lokatie uit te tekenen en kunnen U voorstellen doen voor uw renovatie. Dit met het nodige respekt voor het bestaand pand en zijn inplanting, kaderend binnen een budget en met het nodige oog voor esthetiek.

Meer nog dan bij nieuwbouw is het nodig om een intense coördinatie door te voeren. Ipes zorgt voor een grondige voorbereiding en intense opvolging die garant staat voor een succesvolle afloop.